Nawet jeśli każdy mówić będzie mi: „Marnujesz się, On nie słyszy nic”

Właśnie tak chcę żyć ‒ marnować swoje życie dla Niego

Dziękujemy Bogu za to, czego dokonał w niedzielę na spotkaniu diakonii. Za Maję i Krzysia Sowińskich. Za ich wrażliwość, talenty i szczerość.

Niech powstanie pokolenie, które żyje przez uwielbienie!