Niewola grzechu jest o wiele głębsza niż niewola Izraela w Egipcie. Niewolnik nie wyratuje niewolnika. Dlatego Izraela wybawił Mojżesz, człowiek wolny, wychowany na dworze faraona. Nasza niewola grzechu była tak głęboka, że musiał przyjść ktoś „stamtąd”! Doskonale wolny. Jezus Chrystus.

Kazik Barczuk, dziękujemy!
W ostatnią niedzielę mogliśmy zakosztować tego, jak wygląda Pascha Jezusa, Baranka bez skazy.