Kim jesteśmy?

 

Najkrócej

Dziećmi Króla, dziedzicami obietnic.

Krótko

Od trzydziestu lat staramy się słuchać, „co mówi dziś Duch do Kościoła”. Szukamy Jego dróg, kochamy gościć Jego obecność.

Spotykamy się co niedzielę od 19.00 do 21.00 na uwielbieniu, modlitwie wstawienniczej i konferencjach. Przy parafii św. Józefa w Katowicach (ul. Jana Mikusińskiego 8) lub w Domu Kultury (w Katowicach przy ul. Krzyżowej 1). Naszym opiekunem jest ks. Szymon Kiera, a liderem Marcin Jakimowicz

Dłużej

Diakonia Świętej Rodziny jest diakonią modlitwy, która zrodziła się z Ruchu Światło-Życie ponad 30 lat temu. Spotkania wspólnoty, odbywające się w każdą niedzielę w salce nad zakrystią lub też w samym kościele, skoncentrowane są przede wszystkim na uwielbieniu Boga. Poprzez otwarcie na charyzmaty Ducha Świętego członkowie diakonii wchodzą w posługę modlitwy wstawienniczej. Z adoracji rodzi się więc służba. Ważnym elementem życia wspólnoty jest stała formacja oraz częste katechezy zaproszonych gości (w Domu Kultury przy ul. Krzyżowej 1).

Diakonia podejmuje także posługę animacji spotkań modlitewnych oraz organizację Seminariów Odnowy Wiary czy Kursu Alpha. Z formacji rodzi się więc ewangelizacja i działalność charytatywna.

Więzi, które daje doświadczenie wspólnoty, stają się trwałymi przyjaźniami. A stałe wsłuchiwanie się w Słowo Boże prowadzi do coraz to bardziej zdumiewających odkryć, jak nieprzebrane są dary królestwa Bożego, o które ciągle wołamy!